Meindert is een ervaren manager en coach. Zowel als lijnmanager, projectmanager en coach is hij inzetbaar in diverse omgevingen en branches. Hieronder een voorbeeld van opdrachten die hij heeft uitgevoerd.

Veiligheidsregio Brabant-Noord

In 2017 was Meindert verantwoordelijk voor de verhuizing van de meldkamer Den Bosch naar de locatie van de meldkamer in Eindhoven. De 2 meldkamers moesten daar gezamenlijk gebruik gaan maken van die locatie, zodat het gebouw van de meldkamer Den Bosch kon worden verbouwd om uiteindelijk in gebruik te worden genomen door de meldkamer Oost-Brabant, die het gebied van de veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Zuid-Oost Brabant gaat bedienen. Tijdens dit project moesten de voorzieningen en systemen die door de meldkamers worden gebruikt worden geïnventariseerd en waar mogelijk worden samengevoegd. Voor de tijdelijke huisvesting moest een ontwerp worden gemaakt en de locatie Eindhoven moest hiervoor worden verbouwd. Uiteindelijk kwam dit samen op de verhuisdatum, waarbij de bereikbaarheid van beide regio’s moest worden gegarandeerd. De verhuisdatum verliep zonder noemenswaardige incidenten en sinds die tijd waren de meldkamers op 1 locatie gehuisvest en kon worden gewerkt aan de verdere integratie van de meldkamers, zodat ze uiteindelijk samen naar Den Bosch konden worden terugverhuisd.

 

Brandweer Rotterdam-Rijnmond

 

 

Voor de regionale Brandweer van de regio Rotterdam-Rijnmond implementeerde Meindert in 2015 de planningssoftware van Ortec. De brandweer had dit systeem geselecteerd om de diensten van het beroepspersoneel te plannen en de gerealiseerde diensturen te registreren, zodat deze middels een koppeling met de salarisverwerking konden worden uitbetaald. Aangezien de arbeidsvoorwaarden en de diverse regelingen waar het personeel gebruik van maakt, tamelijk complex waren was de inrichting van het systeem een ingewikkelde aangelegenheid. Met trial-and-error werd door Ortec systeem opgeleverd dat het proces op de gewenste manier ondersteunde en kon dit worden uitgerold. De uitrol hield in dat zowel het management als de medewerkers moesten worden opgeleid in het gebruik van het systeem. Daarnaast moesten de koppelingen gerealiseerd worden met het datawarehouse systeem en het salarissysteem. De werking van het totale systeem moest middels een acceptatietest worden aangetoond en het systeem werd overgedragen aan de beheerorganisatie.

 

 

NL Alert

 

In 2011 was Meindert implementatiemanager voor het landelijke project NL Alert van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. Hierbij was Meindert verantwoordelijk voor het uitrollen van het systeem naar de verschillende Veiligheidsregio’s. De hiervoor benodigde infrastructuur in de meldkamers moest worden aangelegd en daarnaast moesten de functionarissen die bij een crisis of een ramp ingeschakeld worden bij de beheersing hiervan, getraind worden in het gebruik van dit nieuwe middel, dat als vervanging diende van het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem.

 

 

Veiligheidsregio Haaglanden

 

 

Van 2006-2012 was Meindert projectmanager voor de nieuwbouw van de meldkamer van de Veiligheidsregio Haaglanden. Tijdens dit project moest het gebouw nog ontworpen worden en kon het project met een leeg stuk papier gestart worden. Daardoor is de meldkamer uit heel bijzonder uit gaan zien. Meindert was verantwoordelijk voor alle aspecten van het project: het ontwerp van de meldkamer, de begroting en planning, de inrichting, de ICT en de verhuizing van de oude locatie van de meldkamer naar het gebouw De Yp. Een zeer succesvol project, waarbij met een compact en sterk team gedurende meerdere jaren gewerkt is aan een prachtig resultaat.

 

 

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Van 2004-2006 was Meindert projectleider ICT voor de nieuwbouw van de meldkamer van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Bij dit project moesten de toenmalige meldkamers van de Brandweer/ambulancedienst en de Politie vervangen worden door één gezamenlijke meldkamer in het World Port Center in Rotterdam. Tijdens dit project moest de hiervoor benodigde infrastructuur ontworpen en gebouwd worden, moesten applicaties worden samengevoegd, werd een migratie van de oude naar de nieuwe meldkamers uitgevoerd en werden nummerplannen voor de telefonie vervangen in beide organisaties. Tegelijkertijd werd in de regio ook C2000 geïmplementeerd en moesten ook de analoge radionetwerken ontmanteld worden en moest de meldkamer uitgerust worden met C2000 apparatuur.

 

Group4Falck

 

 

Van 2002-2004 was Meindert operationeel manager van de business unit airport security van Group4Falck (voormalig Seceurop). Op de nationale luchthaven Schiphol en de regionale luchthavens werd het beveiligingspersoneel geleverd door deze business unit. Meindert is kort na 9/11 op deze functie gekomen met de opdracht om het bedrijf geschikt te maken voor een flexibelere en slagvaardigere wijze van beveiligen van een luchthaven. De beveiligingsoperatie van 2.500 personeelsleden en het leveren van bijna 1.000 diensten per dag moest overeind blijven terwijl er ingrijpend werd gereorganiseerd. 

 

Comparex Nederland

 

Van 2000-2002 was Meindert Business Development manager bij Comparex Nederland, de Nederlandse vestiging van een internationaal bedrijf in hardware – en softwareoplossingen voor high-end omgevingen. Vanuit het Europese hoofdkantoor in Mannheim werd vooral de verkoop en dienstverlening van OEM mainframe apparatuur ontwikkeld, maar toen er een einde kwam aan de samenwerking met de OEM-hardwareleverancier, moest in korte tijd de organisatie omgevormd worden naar een bedrijf dat meer service oriented was en zich meer ging richten op open systemen en Windows-omgevingen, dan de rekencentra van de traditionele klantenbase. Hiervoor moesten nieuwe partnerships afgesloten worden en nieuwe markten worden aangeboord.

 

IP/Informatica Projectgroep – IQUIP


Nadat hij als projectmanager de Koninklijke Landmacht had verlaten, is Meindert zijn carrière gaan voortzetten in de ‘burgermaatschappij’. Zijn eerste werkgever was IP/Informatica Projectgroep, welke naam werd veranderd in IQUIP. Meindert was hier van 1997 – 2000 Projectmanager en daarna Relatiemanager. Als projectmanager deed hij projecten bij een grote retailorganisatie en bij de NS. Als relatiemanager was hij verantwoordelijk voor de verkoop en de lopende projecten bij een aantal benoemde klanten (existing business sales). Daarnaast heeft hij als commerciele man binnen het team een nieuwe unit opgezet, die zich op een nieuwe markt ging richten. Hier was hij verantwoordelijk voor new business sales.

 

Koninklijke Landmacht

Als officier bij de Infanterie heeft Meindert vooral bij de Luchtmobiele brigade gewerkt. Vanaf de oprichting van deze eenheid heeft hij gewerkt in verschillende functies binnen infanteriebataljons. Na de functie van pelotonscommandant, inclusief een uitzending naar het voormalig Joegoslavië, werd hij plaatsvervangend compagniescommandant en vervulde hij een functie bij het Commando Opleidingen Koninklijke Landmacht. In deze laatste functie was hij verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van de geavanceerde onderwijsleermiddelen binnen de opleidingscentra van de landmacht en leidde hij een project om een eigen e-learning omgeving te bouwen (in 1996!). Hierbij maakte hij kennis met de ICT-wereld en het werken in projecten. Meindert werkte bij de landmacht tot 1997